Projekt na oživení místního obchodu

Projekt na oživení lokální ekonomiky, v jehož pilotním provozu jsme rozdělili občanům moravského Kyjova 800 tisíc korun ve formě correntů, je úspěšně u konce. Děkujeme všem zúčastněným.

Společně jsme podpořili kyjovskou ekonomiku téměř 2 miliony korun. 

Získaná data jsme vyhodnotili směrem k Ministerstvu průmyslu a obchodu, které pilotní provoz Corrency podpořilo.

Zůstaňte naladěni. Corrency už brzy začne pomáhat i v dalších městech.

Váš tým Corrency

 

Vyhodnocení projektu Corrency v Kyjově k nahlédnutí ve formátu pdf.Vše, co byste měli o projektu Corrency vědět

CO JE CORRENCY?

Corrency je systém na oživení ekonomiky pomocí jednorázové zúčtovací jednotky corrent. Corrent odpovídá koruně české, ale lze u něj nastavit za co, kde a do kdy ho mohou lidé utratit. Funguje jako chytrá sleva. Při nákupu v Kyjově lidé zaplatili correnty polovinu částky, zbytek zaplatili ze svého. Záměrem Corrency je znovu rozproudit ekonomiku a oživit poptávku občanů po službách obchodníků. Doba ekonomické krize se tak významně zkrátí.

 

JAK CORRENCY POMÁHÁ?

Cílem Corrency je, aby obchody začaly opět fungovat, občané zbytečně nespořili a vydávali své prostředky především za nákupy, které prospívají místní ekonomice. Radnice vybere oblasti podnikání a obchodu, které by potřebovala podpořit. Od prodeje pečiva, obědů v restauracích, stříhání vlasů až po prodej vstupenek na kulturní představení. A nabídne občanům correnty. Oběživo se tak vrátí do místní ekonomiky, omezí se krach obchodníků, sníží se nezaměstnanost a posílí se občanská sounáležitost.

 

JAK CORRENCY V KYJOVĚ FUNGovala?

Kyjovjané, kteří se do projektu přihlásili a v první fázi pilotního projektu uskutečnili alespoň jednu platbu, mohli získat podporu v celkové výši 600 korun ve formě correntů na svůj correntový účet otevřený při registraci. Correnty byli platné pouze po dobu trvání projektu. Utratit je mohli u přihlášených obchodníků, řemeslníků, za služby nebo kulturu. Při platbě u obchodníka dostali na zboží nebo služby 50% slevu. Tím se namotivovali občané, aby vpustili více peněz do oběhu a rozhýbal se místní obchod.

 

KDO SE DO PROJEKTU mohl PŘIHLÁSIT?

Do pilotního projektu se mohlo přihlásit až 2000 obyvatel Kyjova ve věku od 18 let. Na straně druhé do něj mohli vstoupit místní obchodníci, řemeslníci, živnostníci, kyjovské restaurace a pořadatelé kulturních akcí. Těch se mohlo zúčastnit neomezeně. Podmínkou vstupu bylo jejich sídlo či provozovna ve městě.

 

KDY A JAKÝM ZPŮSOBEM bylo možné se DO CORRENCY PŘIHLÁSIT?

Přihlásit jste se mohli jako občan nebo obchodník. Přihlašování probíhalo na internetu na stránkách kyjov.corrency.cz. Fyzicky bylo možné se přihlásit v kyjovském infocentru ve Svatoborské ulici a na podatelně radnice. Registrace do Corrency v Kyjově probíhala od 11. 12. 2020 do 25. 5. 2021.
 

Jakým způsobem probíhÁ Corrency platba u obchodníka?

Obchodník ověří občana pomocí občanského průkazu nebo SMS kódu v jeho telefonu. Pošle SMS do systému Corrency a ten mu vrátí informaci, kolik má občan doplatit. Druhou část platby dostane obchodník od Corrency následující pracovní den na svůj účet v bance. K provedení platby může obchodník využít i webovou aplikaci.

 

KDO SYSTÉM CORRENCY UŽ PODPOŘIL?

Corrency podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO ČR). Záštitu mu udělila Hospodářská komora ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) a odbor hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR. Velkou podporou je i to, že se pilotní projekt rozhodl uvést v život starosta František Lukl a rada města Kyjova, se kterým systém Corrency podepsal memorandum o spolupráci na pilotním projektu.

 

KDO VĚNOVAL PENÍZE MĚSTU KYJOVU?

Prostředky ve výši 800 tisíc korun ve formě correntů obyvatelům města Kyjova, věnoval systém Corrency založený společností I, Foundation, s.r.o.