FAQ - Často kladené dotazy

 

Co je Corrency?

Corrency je unikátní nástroj na obnovení lokální ekonomiky postižené koronavirovou či jinou krizí s ekonomickými dopady. Dokáže rychle, cíleně a kontrolovatelně distribuovat pomoc postiženým skupinám obyvatel. Základní ideou Corrency je, že občan získá finanční podporu od jejího poskytovatele, např. od municipality, formou tzv. correntu, kterou může utratit u místních obchodníků. 

 

Kdo pro projekt v Kyjově poskytl finance a systém Corrency provozoval?

Za ideou a realizací Corrency stojí firma I, FOUNDATION, s.r.o., která byla zároveň provozovatelem celého systému a donátorem pro pilotní projekt.

 

Co je corrent?

Corrent je platební jednotka s nastavitelnou směnitelností vydaná systémem Corrency v digitální podobě pod zkratkou „COR“ v poměru 1 Kč = 1 corrent. Corrent je krytý korunou. Z finančního daru občanům v korunách je v elektronickém formátu vygenerováno stejné množství correntů, které se mezi občany rozdělí.

 

Co je to nastavitelnost correntu?

Corrent má několik parametrů, které podle svého uvážení nastavuje poskytovatel finanční podpory, v Kyjově to byla zdejší radnice. Každý z parametrů je nastavitelný nezávisle na ostatních:

  1. platnost (např. 3 měsíce),
  2. lokalita (např. městská část, konkrétní obec či jinak definovaná lokalita),
  3. spoluúčast (např. 50 %),
  4. oblast využití (např. jídlo, kultura, zdraví atd.).

 

Jaké bylo nastavení correntu v Kyjově?

Kyjovská radnice se rozhodla podpořit své občany 400 correnty, které mohli utratit během trvání projektu u místních kulturních institucí, obchodníků a poskytovatelů služeb. Projekt nejdřívě trval jeden měsíc celkem dvou měsíců od 26. 4. do 25. 5. 2021, po dohodě s Kyjovskou radnicí byl prodloužen o další měsíc do 24. 6 2021. Spoluúčast občana byla stanovená na 50 %, což znamená, že nákup zboží či služeb v hodnotě např. 200 Kč uhradil 100 COR a 100 Kč ze svého. Correnty občan získal, pokud splnil podmínky stanovené radnicí, což bylo trvalé bydliště v Kyjově a věk aspoň 18 let, a do Corrency se zaregistroval. Correnty bylo možné uplatnit pouze u obchodníků, kteří se do systému přihlásili. Jejich seznam byl po dobu projektu k dispozici na webu kyjov.corrency.cz, na FB Corrency, v kyjovském Infocentru a na vývěsce a podatelně kyjovské radnice. Provozovny byly označené logem Corrency. 

 

Jaké byly podmínky pro přidělení correntů občanům?

Podmínkou byl věk aspoň 18 let a trvalé bydliště v Kyjově, jinak nebylo možné se zapojit a registrace nebyla úspěšná. Dále stačilo mít platný občanský průkaz a vyplnit jednoduchý elektronický formulář na webu kyjov.corrency.cz. Před uložením formuláře bylo nutné postudovat Všeobecné obchodní podmínky a informace o tom, jak zacházíme s osobními údaji. Bez souhlasu s oběma dokumenty nebylo umožněno se do Corrency přihlásit. Úspěšná registrace byla obratem potvrzena přímo na webu, případně v SMS. 

 

Kde a do kdy se mohli občané registrovat?

Registrovat se mohli na webovém formuláři na stránce kyjov.corrency.cz. Pokud neměli přístup k internetu, nebo práci s ním neovládali, mohli o registraci požádat během běžné otevírací doby na podatelně kyjovské radnice a v kyjovském Infocentru ve Svatoborské ulici. Registrace probíhala od 11. 12. 2020 do ukončení projektu. Registrace byla možná i v průběhu projektu, ale platnost získaných correntů byla v tomto případě pouze od data registrace do ukončení projektu 24. 6 2021. 

 

Proč měli občané při registraci zadávat svůj telefon?

Doporučovali jsme při registraci zadat mobilní telefon. Po každém nákupu jsme na něj zaslali SMS se zůstatkem correntů a jednorázový kód, který nahlásili obchodníkovi při dalším nákupu. Pokud telefonní číslo nezadali, prokazovali se při nákupu svým občanským průkazem a correntový zůstatek jim na vyžádání sdělil obchodník.

 

Mohl si občan přidat svůj telefon dodatečně v průběhu projektu?

Pokud si občan telefonní číslo při registraci nezadal, bylo možné jej kdykoli v průběhu trvání projektu přidat. Stačilo zaslat SMS ve tvaru REGISTRACE a ČÍSLO JEHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU (např. REGISTRACE 123456789) na číslo 736 370 158. Požadavek na přidání telefonního čísla bylo nutné zaslat z telefonního čísla, které chtěl občan přidat. Chytrý mobilní telefon nebyl nutný.

 

Jak mohl občan correnty uplatnit?

Seznam obchodníků, kteří v Kyjově přijímali platbu correnty, byl zveřejněn na FB Corrency a FB města Kyjova. Po dobu projektu byl i na webu kyjov.corrency.cz. Písemný seznam byl k dispozici v kyjovském Infocentru a na podatelně radnice. Zapojení obchodníci byli označeni logem Corrency.

Před nákupem občan nahlásil, že chce uplatnit correnty. Při platbě obchodník požádal, aby mu občan sdělil číslo občanského průkazu anebo jednorázový kód zaslaný v SMS. Obchodník odeslal do systému Corrency informaci o výši nákupu spolu s číslem občanského průkazu či kódem a obratem obdržel informaci, kolik zbývá doplatit v Kč a jaký je občanův correntový zůstatek. Pakliže občan do systému Corrency zadal své telefonní číslo, odeslali jsme mu SMS s novým zůstatkem, vč. nového jednorázového kódu pro další nákup.

 

Musely se uplatnit všechny correnty najednou?

Nikoliv. Correnty bylo možné rozložit do více nákupů po celou dobu trvání projektu. Nešlo však uplatnit více correntů, než bylo přiděleno. Correnty také nebylo možné uplatnit poté, co jim vypršela platnost.

 

Co když si občan omylem smazal SMS s jednorázovým kódem?

To ničemu nevadilo. Při nákupu se prokázal číslem občanského průkazu. Po nákupu mu přišla nová SMS s aktuálním correntovým zůstatkem a novým jednorázovým kódem pro další nákup.

 

Šlo platit necorrentovou část kartou?

Záleželo na obchodníkovi, zda přijímá platby kartou, stravenkami nebo jen v hotovosti. Systém Corrency umožňuje doplatit podíl jakýmkoliv z uvedených způsobů.

 

Co když byl zůstatek na correntovém účtu občana nedostatečný?

Měl-li občan zaplatit ze svého např. 50 Kč a 50 COR, ale zůstatek na jeho correntovém účtu byl menší, např. pouze 30 COR, měl dvě možnosti. Buď uplatnil 30 COR a doplatek se poměrně zvýšil na 70 Kč, anebo mohl nákup odmítnout. V tomto případě obchodník platbu stornoval a zbylých 30 COR mohl občan uplatnit kdykoli po dobu jejich platnosti u kteréhokoliv obchodníka zapojeného do Corrency. 

 

Jakou měly correnty platnost?

V Kyjově byla platnost correntů nastavena na 30 dní a následně s prodloužením projektu na dalších 30 dní. Platnost se počítala od data zahájení projektu dne 26. 4. 2021. Pokud se občan registroval v průběhu projektu, platnost získaných correntů byla v tomto případě pouze od data registrace do konce projektu 25. 5., resp. 24. 6. 2021.

 

Co se stalo s correnty, které občan nestihl uplatnit?

Correnty, které občané neuplatnili, se po uplynutí stanovené lhůty zneplatnily a ve formě Kč se vrátly zpět poskytovateli. Nebylo možné je vyplácet v hotovosti.

 

Jak se mohli do Corrency zapojit obchodníci?

Podstatné bylo, že byli právnickou či fyzickou podnikající osobou se sídlem či provozovnou v Kyjově. Pak se stačilo registrovat do Corrency vyplněním jednoduchého elektronického formuláře na webu kyjov.corrency.cz. Poté, co formulář pečlivě vyplnili a údaje odeslali, jsme jim do e-mailu, který zadali do formuláře, zaslali návrh Smlouvy o proplácení correntů a Dohodu o předávání osobních údajů. Oba dokumenty bylo nutné prostudovat a odsouhlasit. Odsouhlasit je mohli tak, že klikli na link, který byl součástí e-mailu. Bez tohoto souhlasu nebylo možné se do Corrency zapojit. Link k odsouhlasení byl platný 14 dní. Úspěšnou registraci jsme ihned potvrdili přímo na webu.

 

Co když měl obchodník v provozovně několik zaměstnanců, mohl mít více telefonních čísel pro zadávání plateb v correntech?

Samozřejmě. Telefonní čísla mohli obchodníci přidávat a odebírat kdykoli po dobu trvání projektu pomocí SMS.

Nové telefonní číslo pro zadávání plateb bylo možné přidat zasláním SMS ve tvaru TELEFON a TELEFONNÍ ČÍSLO, KTERÉ CHTĚLI PŘIDAT (např. TELEFON 608123456) na 736 370 158.

Zrušit telefonní číslo bylo možné zasláním SMS ve tvaru ZRUŠIT a TELEFONNÍ ČÍSLO, KTERÉ CHTĚLI ZRUŠIT (např. ZRUŠIT 777123456) na totéž číslo 736 370 158.

Bylo však nutné, aby bly oba změnové požadavky zaslány z telefonního čísla, které obchodník zadal při registraci do Corrency. V opačném případě nebylo možné požadovanou změnu provést.

 

Jak probíhalo přijetí platby v correntech?

Při platbě se občan prokázal svým občanským průkazem nebo jednorázovým kódem pro nákup, který dostal ve formě SMS na svůj telefon. Obchodník poté odeslal SMS ve tvaru ČÍSLO OBČANSKÉHO PRŮKAZU a CELKOVÁ ČÁSTKA NÁKUPU V KČ (např. 123456789 200) do systému Corrency na číslo 736 370 158. Systém mu obratem vrátil SMS s částkou, kterou má občan doplatit ze svého, a s jeho aktuálním correntovým zůstatkem. Občan rovněž obdržel od systému Corrency SMS se zůstatkem correntů a jednorázovým kódem pro další platbu.
Další možností bylo zadání platby přes webovou aplikaci transakce.corrency.cz. Pro přihlášení potřeboval obchodník heslo, které získal zasláním SMS ze svého telefonního čísla zadaného při registraci ve tvaru HESLO na číslo 736 370 158. Heslem se přihlásil do formuláře pro zadání platby, do kterého stačilo dopsat číslo občanského průkazu nebo jednorázový kód, celkovou částku a odeslat. Corrency systém jej ve webové aplikaci obratem informoval stejně jako v případě SMS.

 

Jak obchodník zadával platbu correnty do své pokladny?

Záleželo na nastavení jeho pokladního zařízení. Nejobvykleji se platba correnty zadává jako platba “jiným platebním prostředkem”.

Např. ve Storyous si lze vytvářet libovolné typy plateb, je možné si tak vytvořit “corrent”. Pak stačilo zadat platbu correnty, Storyous tuto platbu zaevidoval, a všechny transakce correnty byly dohledatelné. Návod pro zadání nového typu platby je k dispozici na webu Storyous: https://help.storyous.com/hc/cs/articles/360000356105-TYPY-PLATEB-V-SEKCI-PODNIKY.

Je také možnost obrátit na bezplatnou telefonní linku Storyous na čísle 602 405 047, kde s nastavením nového typu platby pomohou.

 

Co když nebyla platba schválena? Co s tím?

Pokud systém Corrency platbu po odeslání neschválil, zároveň obchodníka informoval, proč tomu tak bylo. Obvykle za tím byl jeden z těchto důvodů:

 

Co když občan platbu odmítl uhradit?

Občan mohl odmítnout platbu uhradit, např. z důvodu vyššího doplatku v Kč kvůli nedostatečnému correntovému zůstatku, či z jiného důvodu. Pakliže již byla platba systémem Corrency schválena, bylo možné ji stornovat tlačítkem “storno” ve webové aplikaci anebo zasláním SMS ve tvaru STORNO na číslo 736 370 158. Stornovat šlo vždy jen poslední platbu nejpozději do 10 minut od odeslání do systému Corrency.

 

Jak byly obchodníkovi correnty propláceny?

Provozovatel Corrency obchodníkovi nejpozději následující pracovní den souhrnně doplatil na jeho bankovní účet zadaný při registraci částku v Kč odpovídající correntům, které u něj občané uplatnili při platbě za zboží či služby. Zároveň mu na kontaktní e-mail přišel soupis tržeb pro účetní kontrolu.

 

Jsme tu pro vás...

Nevíte si rady? Kontaktujte nás na našem e-mailu podpora@corrency.cz anebo na telefonním čísle 608 882 737 v pracovních dnech od 9.00 do 17.00.